Wieści z powiatu nowosolskiego | |sobota, Sierpień 18, 2018
Jesteś tutaj: Home » Miasto Nowa Sól » Nowa Sól rozpoczyna współpracę z jednostką wojskową w Żaganiu

Nowa Sól rozpoczyna współpracę z jednostką wojskową w Żaganiu 

wojsko_polskie

Prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz podpisał wczoraj (12.10) porozumienie z pułkownikiem Dariuszem Lewandowskim z 34 Brygady Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu.

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa, wychowania patriotycznego młodego pokolenia Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji historii i tradycji, a także potrzeb ukierunkowanych na pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej oraz promowanie nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw społecznych służących realizacji w/w celów współdziałając z Gminą Nowa Sól – Miasto” – czytamy w Treście porozumienia. Obie jednostki będą współpracować ze sobą m.in. w celu:

1/ upowszechniania wielopokoleniowej tradycji i historii polskiej broni pancernej, ze szczególnym uwzględnieniem bohaterskich czynów bojowych żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej i 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego oraz współczesnego dorobku żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej;

2/ wspierania inicjatyw i postaw ukierunkowanych na wychowanie patriotyczne i edukację proobronną młodego pokolenia Polaków w duchu patriotyzmu, szacunku do historii i dziejów narodu polskiego oraz oręża zbrojnego;

3/ pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

4/ upowszechnianie działalności wolontariackiej na rzecz obrony narodowej;

5/ kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej;

6/ promowaniem nowego modelu służby żołnierzy rezerwy w Narodowych Siłach Rezerwowych;

Gmina w miarę posiadanych możliwości podejmie działania zmierzające do realizacji niniejszego porozumienia, w szczególności do:

1/ popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego wizerunku Brygady w środowisku lokalnym;

2/ prowadzenia działalności promującej służbę wojskową, w szczególności poprzez zapoznanie ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych;

3/ zapraszania przedstawicieli Brygady do udziału w ważnych świętach i uroczystościach organizowanych na terenie Gminy;

4/ organizacji wspólnych obchodów świąt, uroczystości, rocznic historyczno – wojskowych i państwowych;

źródło: www.nowasol.pl

foto: pixabay.com

Dodaj komentarz


4 × = osiem